+ 48 606 710 016

Szkolenia dla pracowników pomocy społecznej

Sprawdź nasze szkolenia

Akademia Doskonalenia

Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze

Więcej o Akademii Doskonalenia

    Organizujemy szkolenia dla:

Dyrektorów i kadry administracyjnej

Pracowników

socjalnych

Zespołów terapeutyczno-

-opiekuńczych

Zależy nam, aby zagwarantować jak najwyższą jakość usług szkoleniowych, dlatego proponujemy szkolenia otwarte

w grupach, w których liczebność sprzyja efektywnemu dzieleniu się wiedzą oraz doświadczeniem. Polecane szczególnie tym, którzy chcą skutecznie przeszkolić grupę pracowników z wybranego tematu.

Każda placówka posiada indywidualną specyfikę pracy, co wymusza konieczność indywidualizacji usług szkoleniowych. Mogą one być projektowane zgodnie

z proponowanym przez prelegenta wzorcem lub "szyte na miarę" - 

z uwzględnieniem szczególnych zapotrzebowań uczestników.

Szkolenia otwarte

Szkolenia zamknięte

Dzięki udziałowi w naszych szkoleniach:

rozwiniesz swój warsztat pracy

poznasz nowe metody pracy

i kierunki terapii

zyskasz wiedzę, którą wykorzystasz

w praktyce

podniesiesz swoje kwalifikacje

Nasi prelegenci

Wśród naszych prelegentów: specjaliści z zakresu prawa, zarządzania, metod terapii, ratownicy medyczni, m.in.

Katarzyna Luty

Absolwentka studiów prawniczych, specjalistka w dziedzinie prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny, prawa spółek handlowych. Obecnie jest uczestniczką prawniczego seminarium doktorskiego. Zawodowo prawnik w kancelarii adwokackiej

i w prywatnym domu opieki.

Pedagog, socjoterapeuta, edukator seksualny, trener programów profilaktyki uzależnień, specjalista

w zakresie pomocy psychologicznej, autor licznych publikacji, wieloletni pedagog szkolny, społeczny kurator sądowy w sądzie rodzinnym i dla nieletnich

Jagna Niepokólczycka- Gac

Psychoterapeuta, pedagog, trener Otwartego Dialogu i metody Treningów Metapoznawczych.

Twórca systemu wsparcia mieszkańca domu pomocy społecznej w oparciu

o programy Otwarty Dialog, Towarzysz Terapii i Biuro Pracy.

Ryszard Spychalski

AKADEMIA DOSKONALENIA

Nasi eksperci wiedzą, jak trudne są zawody utożsamiane z misją społeczną polegającą na pomocy potrzebującym, dlatego proponujemy Państwu szkolenia z zakresu radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, pracy w stresujących warunkach, treningu interpersonalnego oraz negocjacji i mediacji.

Programy szkoleń zostały opracowane z uwzględnieniem problemów, potrzeb oraz wyzwań, przed jakimi stoją pracownicy społeczni.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, a także posiadamy certyfikat

SUS 2.0. Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych, co potwierdza wysoką jakość naszych szkoleń.


Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o. o. Sp. k.

Akademia Doskonalenia

ul. Bałtycka 33a, 61-017 Poznań

www.oficynamm.pl

+48 606 710 016

akademiadoskonalenia@oficynamm.pl